نظام‌نامه‌ پایگاه‌های میراث ملی و جهانی تدوین شد

سامه تصریح کرد: نظام‌نامه پایگاه‌ها پس از بررسی و انجام اصلاحات، توسط علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور به استان‌ها ابلاغ می‌شود و از ابتدای مهرماه سال‌جاری شاهد فصل جدیدی از مدیریت پایگاه‌های میراث‌فرهنگی کشور خواهیم بود.

به‌گزارش ایرنا از میراث‌آریا، رضا سامه در جلسه کارگروه تخصصی مدیریت پایگاه‌های میراث ملی و جهانی گفت: این جلسه ۲۸ و ۲۹ شهریورماه، یک ماه بعد از نشست تخصصی مدیران پایگاه‌های سراسر کشور برگزار شد.

نظام‌نامه‌ پایگاه‌های میراث ملی و جهانی تدوین شد


منبع: https://www.irna.ir/news/84894664/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

او افزود: جلسه کارگروه تخصصی مدیریت پایگاه‌های میراث ملی و جهانی به‌منظور بررسی و تدوین نظام‌نامه پایگاه‌ها برگزار شد و نقطه‌نظرات کلیدی و پیشنهادهای مربوطه برای تصمیم‌گیری توسط معاونت میراث‌فرهنگی مطرح شد.