نشست وزیران گردشگری کشورهای اکو مهر ماه در اردبیل برگزار می‌شود
اردبیل – ایرنا – استاندار اردبیل گفت: نشست وزیران گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی(اکو) مهر ماه امسال در اردبیل برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231213/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF