میزبانی شایسته خطه خورشید در سایه رونق دوباره سفرهای زیارتی


مشهد- ایرنا- همانطور که پیش‌بینی می‌شد در نوروز ۱۴۰۲ رونق و شور سفر و گردشگری با ورود به دوره پساکرونا، بار دیگر جان گرفت و خطه خورشید و سرزمین کرامت رضوی با پذیرش خیل عظیم زائران و مسافران نوروزی، میزبانی شایسته دیگری را تجربه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073093/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C