میراث فرهنگی اصفهان پلمب کردن مسجد کازرونی را تکذیب کرد


اصفهان – ایرنا – اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی درباره پلمب کردن مسجد کازرونی توسط این اداره کل را تکذیب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191538/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF