میدان نقش جهان یا پیست موتور سواران

عکس: احسان عابدی

نوروز سال ۱۳۹۳ برای جلوگیری از ایجاد آلودگی هوا، آلودگی صوتی و بصری و آسیب به بناهای تاریخی میدان نقش‌جهان، ورود و تردد وسایل نقلیه به این مکان تاریخی ممنوع شد ولی با این حال همچنان معضل تردد موتورسیکلت در سطح میدان همچون سال‌های گذشته به قوت خود باقی مانده است. ایجاد سروصدا، خطر تصادف و آسیب به گردشگران و ایجاد فضای بصری نامناسب از جمله مشکلاتی است که تردد موتورسیکلت در این میدان تاریخی به وجود آورده است. از نهادهای زیربط از جمله شهرداری اصفهان، نیروی انتظامی و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که متولیان نگهداری از این میدان تاریخی هستند انتظار می‌رود برای حل مشکل تدابیر لازم را اتخاذ کنند.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1402030100480/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86