میدان نقش جهان و میزبانی از مسافران نوروزی

عکس: پیمان شاه‌سنایی _ مهدی بهادران


منبع: https://www.isna.ir/photo/1402010300876/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8Cنوروز به‌عنوان یک آیین باستانی و فرهنگیِ ایرانی و یکی از قدیمی‌ترین‌ عیدهای باستانی است و این ایام فرصتی مناسبی برای سفر است. اصفهان یک شهر تاریخی است و به دلیل داشتن جاذبه‌های مختلف گردشگری هرساله جزو یکی از پربازدیدترین شهرهای ایران به‌شمار می‌رود. میدان تاریخی ۴۰۰ ساله نقش جهان به‌عنوان یکی از شاهکارهای عهد صفوی، این روزها میزبان مسافران و گردشگران نوروزی از شهرهای مختلف است. این تصاویر مربوط به گردشگران نوروزی در روز چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ است.