موزه ملی قرآن کریم می‌تواند مرجع رویدادهای قرآنی شود


تهران- ایرنا- قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: موزه ملی قرآن کریم به دلیل موقعیت جغرافیایی که دارد، می‌تواند مرجع و مرکز بزرگی برای انجام رویدادها و فعالیت‌های قرآنی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068675/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF