موزه صنایع‌دستی ایجاد شود


تهران- ایرنا- معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه هنرمندان صنایع‌دستی یک خانواده هستند گفت: امیدواریم موزه صنایع‌دستی به زودی ایجاد شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038971/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF