موزه‌ها و پایگاه‌های میراث فرهنگی کشور ١٣ فروردین تعطیل است


تهران- ایرنا -قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: همه پایگاه‌های میراث ملی، جهانی و موزه‌های تحت پوشش وزارت میراث‌فرهنگی در سیزدهم فروردین تعطیل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068467/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%A1%D9%A3-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA