موزه‌ها و اماکن تاریخی استان اصفهان تعطیل نیستند 


اصفهان _ ایرنا_ سخنگوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان گفت: موزه‌ها و اماکن تاریخی استان در ۲ روز تعطیلی پایان هفته، دایر و پذیرای بازدیدکنندگان هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187439/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF