موزه‌های کاخ سعدآباد برای انجام پروژه حفاظت موقتا تعطیل شد


تهران- ایرنا- موزه‌های مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به منظور تمهیدات حفاظت پیشگیرانه و انجام عملیات سم‌پاشی و دفع آفات، از هفته آتی به صورت مقطعی تعطیل خواهند بود.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84984112/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF