موتورسوار مالزیایی: ایران از آنچه شنیده بودم زیباتر است+ فیلم


تهران- ایرنا- سرپرست گروه «موتورسواران استقلال مالزی» گفت: ایران با آنچه شنیده بودم فرق داشت و از چیزی که فکر می‌کردم بسیار زیباتر و شگفت انگیزتر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172375/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85