مهمان صفای سایه‌روشن «کوچه‌باغ‌ها» در سمنان باشید


سمنان – ایرنا – سمنان در گذشته «شهری میان‌ باغ‌ها» بوده و به همین دلیل کوچه‌باغ‌های تاریخی متعددی دارد و در سال‌های اخیر با بازآفرینی کوچه‌باغ‌ها و برجسته‌سازی نظام قدیمی تقسیم آب با قدمتی بیش  از ۷۰۰ سال، زیبایی در دل شهر کویری سمنان ایجاد شده و پذیرای گردشگران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033957/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF