معماری متفاوت زمینه جهانی شدن کاروانسرای خواجه نظر جلفا


تبریز-ایرنا- کاروانسرای زیبا و منحصر به فرد “خواجه نظر” در کرانه رودخانه ارس در شهرستان جلفا از جمله کاروانسراهای نامزد ثبت جهانی در فهرست آثار یونسکو است که به رغم ساخت در دوران صفوی، معماری متفاوت با سایر کاروانسراهای این دوره تاریخی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118123/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7