معرفی ظرفیت های گردشگری ایران در نمایشگاه «سفر و هتلداری مسکو ۲۰۲۳»


تهران- ایرنا- ظرفیت‌های گردشگری ایران از سوی کنشگران صنعت گردشگری و با تلاش کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی گردشگری سفر و هتلداری مسکو MITT معرفی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962231/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88