معاون وزیر امور خارجه: ظرفیت‌های گردشگری اردبیل به جهان معرفی شود


اردبیل – ایرنا – معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: استان اردبیل ظرفیت‌های کم نظیری در حوزه گردشگری دارد که این قابلیت‌ها باید در سطح بین‌المللی و به ویژه برای بازارهای هدف معرفی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85161920/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C