معاون رییس جمهور: مقبره‌الشعرای تبریز مورد توجه دولت است


تبریز- ایرنا- معاون اجرایی رییس جمهور در بازدید از مجموعه فرهنگی تاریخی «مقبره الشعرا» تبریز، در جریان روند بازسازی و سامان دهی آن قرار گرفت و گفت: این مجموعه از فاخرترین مجموعه های فرهنگی و گردشگری ایران است که مورد توجه دولت سیزدهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105758/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA