معاون استاندار: برنامه‌های نوروزی یزد متناسب با هویت و فرهنگ بومی طراحی شده است


یزد – ایرنا – معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد گفت: نوروز امسال در بافت تاریخی و مراکز گردشگری یزد برنامه‌های متنوعی با تکیه‌ بر اصالت، هویت و فرهنگ بومی استان طراحی و اجرا شده که این رویکرد بسیار ارزشمند است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066663/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF