معافیت مالیاتی هتل‌ها اقدامی حمایتی در حوزه گردشگری محسوب می‌شود

وی اظهار داشت: ۱۱۸ نفر نیز شاغلان تاسیسات گردشگری شهرستان زنجان است که این رقم با توجه به شرایط کرونایی نیز دچار دستخوش تغییراتی نیز شده بود.

وی اضافه کرد: براین اساس معافیت‌های مالیاتی مشوق سرمایه‌گذاران است و موجب ایجاد انگیزه برای ورود آنها به عرصه ساخت هتل، مراکز اقامتی گردشگری می‌شود.

باقری خاطرنشان کرد: تلاش می شود با ایجاد سازو کارهایی فعالیت حوزه گردشگری شهرسنان نیز بیش از گذشته رونق یافته و مشکلات کاهش یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84849169/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

این مسوول ادامه داد: در زمان حاضر یکهزارو ۴۵۹ شمار تخت هتل، هتل بوتیک سنتی، مهمان پذیر، هتل آپارتمان، خانه مسافر، اقامتگاه بوم گردی، اقامتگاه سنتی این استان را تشکیل می دهد.

مهدی باقری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:مطابق نامه مزبور، بر اساس ماده ۴ آئین نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری غیر دولتی که از ابتدای سال ۹۵ از سوی وزارت خانه‌های بهداشت یا گردشگری برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده، تا پنج سال از زمان صدور پروانه و در مناطق محروم تا ۱۰ سال از زمان صدور مجوز از دستگاه‌های مربوطه، معاف از مالیات هستند و مالیات متعلقه با نرخ صفر برای آنها محاسبه خواهد شد.