مشاور وزیر میراث‌فرهنگی: سند آمایش منطقه‌ای در اجرای طرح‌های گردشگری مورد توجه باشد


سمنان- ایرنا- مشاور و مسئول پیگیری‌های ویژه وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: سند آمایش برای جلوگیری از بروز بن‌بست در اجرای طرح‌های گردشگری باید مورد توجه ویژه باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85212483/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C