مشارکت بخش خصوصی در مرمت بناهای تاریخی از راهبردهای دولت مردمی است


تهران- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد: مشارکت بخش خصوصی در مرمت، نگهداری، استفاده‌ عمومی و مدیریت برخی بناهای تاریخی عام‌المنفعه از راهبردهای کارشناسانه و قانونی دولت مردمی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102336/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C