مسافران هشدارهای آب‌وهوایی را جدی بگیرند/ اجرای پویش «شهر ما روضه‌دار است»


تهران- ایرنا- دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر تاکید کرد: مسافران و گردشگران به هشدارهای هواشناسی و همکاری و هماهنگی با کمیته اسکان و استانداری برای انتقال مسافرانی که در چادر اقامت دارند به محل‌های اسکان اضطراری ستاد سفر توجه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061803/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7