مرهم گذاشتن بر زخم‌های بافت تاریخی "محله پشت گنبد" اصفهان به کجا رسید


اصفهان – ایرنا- قرار بود تا آمدنِ بهار ۱۴۰۲، کف سازی و جداره سازی بخش هایی از محله “پشت گنبد” که در ماجرای عبور گذر آقا نجفی از بافت شرقی میدان نقش جهان اصفهان، تخریب شده بود، به سرانجام برسد و مرهمی بر زخم‌های بازِ این بافت تاریخی باشد اما زمانبر بودن پروسه مرمت، نتیجه را به زمان دیگری محول کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108249/%D9%85%D8%B1%D9%87%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87