مرمت ۵۰ سکه قاجاری در موزه‌های خراسان جنوبی


بیرجند – ایرنا – مسئول آزمایشگاه حفاظت و مرمت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: ۵۰ سکه قاجاری از مجموعه سکه‌های مخزن موزه‌های استان در یک سال گذشته مرمت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105281/%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C