مرمت و احیای میراث فرهنگی چالوس نیازمند اعتبارات کافی است


نوشهر- ایرنا – رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چالوس گفت : اختصاص اعتبارات قطره چکانی توسعه زیرساخت ها، مرمت و احیای آثار باستانی در حوزه میراث فرهنگی را دچار مشکل کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116524/%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA