مرمت قلعه تاریخی برکوه سربیشه با همت خیر فرهنگی


بیرجند – ایرنا – مسوول میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی سربیشه گفت: فاز دوم مرمت قلعه تاریخی برکوه در این شهرستان با همت یکی از خیرین فرهنگی به اتمام رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009435/%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C