مردم در ایام نوروز کدام اقامتگاه‌ها را ترجیح می‌دهند؟


تهران-ایرنا- برخی از کارشناسان گردشگری می‌گویند: با توجه به تورم اقتصادی اگرچه میزان اجاره هتل‌ها و مدت زمان اقامت افراد در آنها کاهش یافته و سایر اقامتگاه‌ها جایگزین هتل‌ها شده‌اند، اما معمولا هتل‌های دارای ۴ یا ۵ ستاره همواره متقاضایان خاص خود را دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065537/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF