مدیر پایگاه باستانی «هگمتانه» تغییر کرد 

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401082517217/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%DA%AF%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

به گزارش ایسنا، در متن حکم آمده است: نظر به مراتب شایستگی‌ها و تجارب جنابعالی، بنا بر پیشنهاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان به موجب این حکم به سمت مدیر پایگاه میراث ملی محوطه باستانی هگمتانه منصوب می‌شوید.

ایسنا/همدان با حکم رضا سامه، مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، دکتر «صاحب محمدیان‌منصور» به عنوان مدیر پایگاه میراث ملی محوطه باستانی «هگمتانه» منصوب شد.

گفتنی است؛ دکتر «صاحب محمدیان منصور» عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا و از اساتید به‌نام معماری ایران است. همچنین قابل ذکر است پیش از این «حسن سلطانی» مسئولیت مجموعه باستانی هگمتانه را به عهده داشت‌. 

در ادامه حکم علاوه بر وظایف مشخص شده پایگاه، توجه به معرفی و آموزش میراث ملموس، ناملموس و طبیعی برای مخاطبان مختلف، جلب مشارکت جوامع محلی و همچنین ایجاد سازوکارهای مؤثر برای تسهیل و تداوم همکاری‌ها با نهادها و انجمن‌های استان همدان در امر حفاظت و مدیریت آثار ارزشمند مورد تأکید قرار گرفته است.