مدیر مجموعه فرهنگی-تاریخی نیاوران منصوب شد


تهران- ایرنا- قائم‌مقام وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در حکمی بیژن مقدم را به عنوان مدیر مجموعه فرهنگی – تاریخی نیاوران منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84920367/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF