مدیرکل موزه‌ها: تردید نداریم نقش برجسته، یک مقام بلندپایه ساسانی است


تهران- ایرنا- مدیرکل موزه‌ها وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: از نظر سبک شناسی و گونه‌شناسی نقش برجسته‌ای که در موزه ملی است شبیه نمونه حجاری‌های منطقه فارس است و تردید نداریم که نقش یک سرباز نیست، بلکه یک مقام بلندپایه ساسانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169853/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C