محدوده توسعه فرهنگی، مذهبی در بافت پیرامونی شاهچراغ(ع) به ۳۶۰ هکتار افزایش یافت


شیراز – ایرنا- مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری طرح حرم های مطهر وزارت راه و شهرسازی گفت: محدوده فعالیت این صندوق در بافت تاریخی، مذهبی، فرهنگی شاهچراغ(ع) به ۳۶۰ هکتار افزایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955493/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B6%DB%B0