مجوز بهره‌برداری از بناهای تاریخی برای مرمت است نه فروش


تهران- ایرنا- صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیای و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با تکذیب خبر فروش بناهای تاریخی با عنوان «حراج میراث‌فرهنگی» تصریح کرد: کسی قصد فروش بناهای تاریخی را ندارد، اجازه بهره‌برداری از بناهای تاریخی برای مرمت به بخش خصوصی داده شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100630/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4