مجسمه سعدی فردا در تهران رونمایی می‌شود


تهران- ایرنا- مجسمه برنزی ۷.۲ متری شاعر فارسی‌زبان سعدی شیرازی ساخته دهقان محمدی هنرمند مجسمه‌ساز، فردا دوشنبه – ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱- در تهران رونمایی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097417/%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF