مجدانه پیگیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم


تهران- ایرنا- معاون گردشگری کشور در گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران بر پیگیری‌های مجدانه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124813/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85