«ماسوله» ثبت جهانی نشد / امکان رفع نواقص پرونده و ارسال مجدد به یونسکو
تهران- ایرنا- پرونده «منظر فرهنگی ماسوله» برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو رای نیاورد و فرصت دیگری به ایران داده شد تا پس از رفع نواقص، این پرونده را در اجلاس‌های آینده کمیته میراث جهانی مطرح کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232680/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF