قوانین میراث فرهنگی در گنبدکاووس به اصلاح و تجدیدنظر احتیاج دارد


گنبدکاووس – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: قوانین حوزه میراث فرهنگی در حوزه شهرستان تاریخی و تمدنی گنبدکاووس محدوده شهر تاریخی جرجان قدیم، نیاز به اصلاح دارد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در این خصوص ورود نمایند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957792/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF