قربان در دست تعمیر است


همدان- ایرنا- خبری در فضای مجازی و رسانه های محلی همدان مبنی بر تعطیلی بنای تاریخی “برج قربان” که به طور معمول از مکان های گردشگرپذیر شهر محسوب می شود در حال دست به دست شدن است که مسئولان میراث فرهنگی دلیل تعطیلی این مکان را مرمت و بازسازی بخشی از قسمت های آن عنوان کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106070/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA