فیلم I مرقد شاهزاده ابراهیم (ع) در کاشان


کاشان _ ایرنا _ ابراهیم بن موسی بن جعفر(ع) در سال ۲۸۵ (ه ق)به قصد خون خواهی حضرت رضا (ع)از مدینه عازم طوس می‌شود که دربین راه به دستور عمال خلیفه عباسی در منطقه، ناجوانمردانه به شهادت می‌رسد،پیکر ایشان توسط فردی به نام میرزا جواد دفن می شود، این مکان ابتدا معروف به زیارت تربت بود و تا سال ۱۲۸۵(ه ق)تنها یک اتاق خشتی و گلی بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166716/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-I-%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86