فیلم I بازار کاشان نمادی از فرهنگ و هنر ایران زمین


کاشان _ ایرنا _ بازار کاشان با بیش از ۲۰۰ سال قدمت یکی از مراکز مهم تاریخی و تجاری کشور است که در ایام سال و بخصوص تعطیلات نوروز پذیرای هزاران گردشگر و مسافر داخلی و خارجی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069903/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-I-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86