فیلم| «مازندران» سرزمین اقتصاد و گردشگری


ساری- ایرنا- مدیرکل میراث فرهنگی، ‌ صنایع دستی و ‌گردشگری مازندران با اشاره به افزایش حدود ۶ درصدی بازدید از جاذبه های این استان امسال به نسبت مدت پارسال گفت : بیشترین تعداد بازدید گردشگران و مسافران از جاذبه های طبیعی این استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232379/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C