فیلم| رونق گردشگری ریلی در مازندران با بسته‌های اقتصادی دولت سیزدهم


ساری- ایرنا- برنامه ریزی دولت سیزدهم برای راه اندازی قطار گردشگری مازندران به گفته رحمان معصومی مدیرکل راه آهن شمال ۱، امید فعالان صنعت گردشگری این منطقه را برای رونق بیش از پیش این صنعت درآمدزا افزایش داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204178/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA