فیلم | تماشای سبک زندگی ساکنان چندصدسال قبل استرآباد در بافت قدیم گرگان


گرگان – ایرنا – بافت تاریخی گرگان قدیمی‌ترین بافت تاریخی ثبت شده کشور است که همواره مورد توجه گردشگران و تاریخ‌دوستان قرار دارد تا با عبور از کوچه‌های تنگ و تاریک این محلات و تماشای خانه‌های چند صدساله، به گذشته‌های دور تاریخ ایران قدم بگذارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066613/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B5%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA