فیلم/ تغییر مسیر مسافران هرمزگان به سمت آبگرم گِنو


بندرعباس – ایرنا – مجموعه تفریحی گنو در بندرعباس به واسطه وجود آبگرم طبیعی که دارد هرساله میزبان جمع زیادی از مسافران است، امسال نیز با توجه به هشدارهای هواشناسی دریایی، بسیاری از مسافران جزایر به سمت آبگرم گِنو تغییر مسیر داده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068498/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D9%86%D9%88