فیلم | آیین بیل‌زنی و عزاداری در خوسف


بیرجند – ایرنا – مراسم بیل‌زنی از آیین‌های سنتی ماه محرم است که فقط در شهرستان خوسف خراسان جنوبی برگزار می‌شود و در فهرست میراث معنوی کشور قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183314/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B3%D9%81