فیلم | آغاز چهارمین رویداد منطقه‌ای روز جهانی چوب به میزبانی کرمانشاه


کرمانشاه – ایرنا – چهارمین رویداد منطقه‌ای روز جهانی چوب به میزبانی استان کرمانشاه با حضور هنرمندانی از ۱۲ استان کشور به مدت پنج روز در محوطه اثر تاریخی تاق‌بستان فعالیت خود را آغاز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136469/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C