فیلم | آرامگاه سعدی شیرازی سومین مقصد گردشگران نوروزی در فارس


شیراز-ایرنا- آرامگاه شیخ اجل سعدی شیرازی این روزها همزمان با آغاز سال ۱۴۰۲ و ایام عید نوروز میزبان گردشگران زیادی از نقاط مختلف کشور است و رتبه سوم تعداد بازدید کننده از اماکن باستانی، تاریخی و فرهنگی استان را به خود اختصاص داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068352/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3