فیلم | آئین استقبال از مسافران نوروزی در بوشهر


بوشهر – ایرنا – در نخستین روز فروردین۱۴۰۲ در ورودی بندر بوشهر آئین استقبال از مسافران نوروزی با اهدا شاخه گل و صنایع دستی برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85063070/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1