فناوری ارتباطات به معرفی بهتر جاذبه‌های گردشگری کمک می‌کند


تهران- ایرنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ در معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشور ضعیف هستیم، فناوری ارتباطات می‌تواند کمک بسیاری به برطرف شدن نواقص و البته معرفی بهتر جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری کشور کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025192/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF