فرونشست زمین برخی از مکان‌های تاریخی کشور را تهدید می‌کند


یزد – ایرنا – قائم مقام و معاون وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: فرونشست ها فقط مربوط به یزد نیست و در اصفهان و برخی دیگر از نقاط کشور نیز تعدادی از مکان های تاریخی را این پدیده تهدید می‌کند و به همین دلیل دنبال راه علاجی برای این بحران هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033651/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF