فروش بناهای تاریخی یک عنوان جعلی و تحریف افکار عمومی است


تهران- ایرنا- مدیرکل حوزه وزارتی و امور بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: چندی پیش ابهامی در واگذاری برخی از بناها که به صورت مزایده بود، ایجاد شد که باید گفت هیچ بنایی به فروش گذاشته نشده است و اطلاق فروش به روند واگذاری بناها، اطلاق جعلی و تحریف افکار عمومی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103121/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA